مرز ازادی

انواع مرز ها:
مرز روابط زن و مرد: موضوعی بحثی که مورد علاقه تمام جامعه جهانی است. و هر فرد خود صاحب نظر است. چرا؟ چون هر فرد عقیدی متفاوت با سایر افراد جهان است.
وای بهترین این روابط این است که ما حقوق روانی جسمی و.... زیر پا نگذاریم و به عقیده طرف مقابل احترام بگذاریم چنین رابطه ای سالم خواهد بود و کسی که چنین رابطه ای را  کفر امیز بگه خودش کافره
مرز پوشش انسانی : هر فردی مطابق  با افکار خود نوع پوشش خود را انتخاب می کند خوب تبعیت از مد نیز از این جمله است.ما نباید برای انسان برای انسان ها لباس پوشیدن معین کنیم این مرز  هم در ایران هم در کشور های اروپایی زیر پا گذاشته شده است و کشورها از پوشش برای تسلت بر  مردم استفاده کردن.
مرز گفتار عقیده: انسان باید ازاد باشد هر عقیده ای را که دارد ازدانه به زبان اورد ولیب نباید تهمت بزند اگر تهمتی می زند باید با دلیل ثابت کند.اینو گفتم بعضی ها اینو اشتباه می گیرن
مرز سیاسی:هر فردی با هر عقیده سیاسی اقتصادی اجتماعی و... خود یک بیان سیاسی را برای خود انتخاب می کند. میتواند در قالب یک حذب حرکت یا فردی باشد این مرز تا جایی که صدمه ای به فرد یا جامعه نرسونه قابل قبول است اما اگر هم به انجا کشید نباید ارزش های انرا که زیبا بودن رو فدای ندانم حرکت اشتباه فرد یا افراد ان کنیم چون اگر اندیشه خوبی نبود طرفدار پیدا نمی کرد
فکر کنم با این چند مرز اساسی که فکر مردم ایران را مشغول کرده بتونین بقیه مرزها زو خودتون تخیص بدید نمی خوام بگم شما فکرتون به اینجا ها نمیکشه ولی این برایه بعضی ها هستش که تحت فشار زیاد تاثیر پذیرفتن چه اجتماعی یا سیاسی یا مذهبی (افراد نه خود مذهب چون مذهب با اینهایی که من گفتم موافقه)

/ 0 نظر / 13 بازدید