نهستان

ما را گذر در این جهان نیست

بگزرد جهان از کنار ما چاره ای نیست

گذشتیمو گذشت چشم براهم

می اید زمان قربانی دیدارش میکنم

دید را سوی نباشد دل را چشمی است

 دل گذشتن دوباره اش را گواهی اشت

........................................................................>>>>>>>>>>>>>>

خوب اونایی که وبلاگا قبلی منوخوندن خوب میدونن شعر نمی سرودم اینم حرف دل بود امید وارم قلتاشو نبینیدنیشخند

/ 0 نظر / 9 بازدید