معماری

تعریف: معماری علم و هنری است که با هم در می میزد تا محیطی را در محیط دیگر جای داده بر زیبایی محیط بیفزاید و اسایش و ارامش را به انشان هدیه دهد

خوب این تعریف منه از معماری واسه دوستای ارچیتکتم

/ 0 نظر / 15 بازدید