آدمی پرنده نیست‌

آدمی پرنده نیست‌
تا به هر کران که پرکشد، برای او وطن شود
سرنوشت برگ دارد آدمی‌
برگ‌، وقتی از بلند شاخه‌اش جدا شود،
پایمال عابران کوچه‌ها شود

سروده : قنبر علی تابش

/ 0 نظر / 3 بازدید