گیلان نیازمند صنایع تبدیلی است

این یک نکته مهم است که توسعه کشاورزی یکی از راههای خودکفایی کشوراست واین صنعت باید با علم و تکنولوژی روز به پیش رود و باید توجه داشت که توسعه بخش کشاورزی بدون توجه به ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری ممکن نیست.

در حال حاضرگیلان از قطبهای مهم کشاورزی در کشور است اما متأسفانه ضایعات محصولات کشاورزی استان که بیشتر راهبردی هستند به دلیل فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی هدر میرود و این در حالی است که با سرمایهگذاری در بخش صنایع تبدیلی وتکمیلی نه تنها میتوان این ضایعات را به حداقل رساند بلکه با صدور مازاد محصولات تولیدی به خارج باعث شکوفایی بخش کشاورزی، رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر را فراهم کرد.

ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در منطقه امری اجتناب‌‌ناپذیر است چرا که به دلیل تولید انبوه محصول زیتون دراین شهرستان و همچنین محدود بودن کارخانههایی که بتوانند ازاین محصول فرآوردههای جانبی تهیه کنند همهساله دهها تن زیتون در سایر مناطق کشور فرآوری نشده به فروش میرسد و میتوان گفت زیتون از کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی رنج میبرد.

در واقع عدم وجود متولی واحد و کمبود تسهیلات بانکی تخصیص داده شده به واحدهای صنایع تبدیلی با توجه به حجم کار از دیگر مشکلات دراین حوزه است بنابراین برای حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی باید اقدامات لازم در زمینه معافیت مالیاتی این واحدها صورت پذیرد و به ویژه واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی از جمله فرآوری زیتون که کارکرد فصلی دارند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. این یک واقعیت است که حمایت و تسهیلات عملی دولت و سازمانهای ذیربط از ایجاد کارخانههای صنایع تبدیلی میتواند مانع از بین رفتن محصول و فروش ارزانتر آن از سوی کشاورزان شود و مسئولان باید آنرا مدنظر قرار دهند.      

به عبارت دیگر دولت باید تسهیلات بانکی لازم برای رونق سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان گیلان اختصاص دهد تا بتوان شاهد رفع مشکلات اینچنینی بود.

/ 0 نظر / 32 بازدید