تصویب 9 ماده دیگر از بخش هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه 90

نجیب حسینی با اشاره به جلسه صبح امروز - 25 فروردین ماه -  کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در نشست امروز صبح، نمایندگان از ماده 23  تا ماده 31 از بخش هزینه‌های دولت در لایحه بودجه 90 را بررسی و تصویب کردند.

نماینده مردم مینو دشت، کلاله، گالیش و مراه تپه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده 31 لایحه بودجه مربوط به وجوه بانک‌های عامل است، ادامه داد: با موافقت نمایندگان، مقرر شد از وجوه اداره شده نزد بانک‌های عامل 50درصد در اختیار منابع آبی و 50 درصد برای تأمین و توسعه بخش کشاورزی هزینه شود.

به گفته این نماینده، اعضای کمیسیون تلفیق تصیمیم دارند بررسی بر لایحه بودجه سال 90 را امروز به پایان برسانند تا گزارش نهایی این کمیسیون به جلسه هفته آینده مجلس برسد.

/ 0 نظر / 12 بازدید