تخلفات دولت در بودجه 87 نشانگر ضعف نظارتی مجلس است

محمدتقی بختیاری با بیان این که بر عملکرد مجلس در سال 89 به علت در نظر گرفتن مصلحت‌های خود عملکرد مناسبی نداشته است، افزود: تأخیر در تصویب قانون برنامه پنجم توسعه یکی از نقاط ضعف مجلس در سال جاری بوده است.

نماینده مردم بافت در مجلس شورای اسلامی با توضیح این که دولت طلب میلیاردی پیمانکاران بخش عمران را پرداخت نکرده است، اظهار کرد: کارگاه‌های عمرانی به علت کمبود منابع مالی نتوانستند دستمزد کارگران خود را بعد از گذشت پنج ماه بپردازند.

وی با بیان این که در گزارش تفریغ بودجه سال 87 کشور 72 درصد تخلف از قانون‌های کشور دیده می‌شود، گفت: این تخلف نشان دهنده عدم نظارت کافی مجلس بر عملکرد دولت است.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس تصریح کرد: متاسفانه مجلس در سال جاری طراحان اصلی این طرح را از مسیر اصلی خود منحرف کرد.

/ 0 نظر / 9 بازدید